FANDOM


Nybygg

Folkebibliotek

Kombinasjon med Det nye bygget ligger delvis mellom eksisterende samfunnshus og voksenopplæringssenter og skal inneholde kafé.

Status Kunngjort i den nasjonale anbudsbasen DOFFIN 26.01.2010 med frist 08.03.2010.

Tidsplan

Kort om vedtatt/antatt framdrift. Punktet fjernes hvis/når biblioteket står ferdig

Areal/Arealbehov Biblioteket får en hovedavdeling på ca 480 m2 på hovedplan, og støttefunksjoner/kontor mm på underliggende plan .Det etableres ny felles foaje (dobbel etasjehøyde) med eksisterende samfunnshus, med aktive biblioteksfunksjoner, skranke, ny café mm, på mellomliggende plan.(Ca 470 m2, gatenivå) Nybygget blir i 2 etg (4 halvplan) + mezzain. BRA nybygg er ca 1500 m2 (Eks tekn. rom og råkjeller) BYA nybygg ca 1200 m2"

Potensielle brukere

antall innbyggere i kommunen / kretsen / bydelen / lokalsamfunnet / ELLER: antall studenter / elever, antall pedagogisk ansatte

Bruk

siste hele år FØR nye lokaler (i dag): antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk
første hele år ETTER nye lokaler: antall enheter årlig utlån, antall årlige besøk

Årlig driftsbudsjett p.t.

antall mill. NOK evt. annen valuta

Arkitekt Arkitektkonkurranse, i mars 2009 konkluderte juryen enstemmiglenketittel om vinnerforslaget Et nytt kapittel fra arkitektfirmaet Helen&Hard

Plan-/arkitekttegninger

Lenker direkte til tegninger på f.eks. arkitektens el. prosjektets nettsted eller skanna inn (Husk å søke tillatelse hos opphavsmann)

Fotografier

Lenker direkte til fotografier av tomter/anlegg/ferdig bygg, evt. også interiører. På bibliotekets nettsted eller f.eks. i den gratis fotobasen [Flickr], jamfør eksempelet eksempelet København.

Presseomtale

  • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
  • Navn på nettorgan, dato, lenke direkte til artikkel
osv.
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.
  • Navn på trykt organ, nr/år, lenke til analytt i f.eks. NORART el.l.
osv.

Annet

Skriv kort om eventuelle forhold som kan ha interesse, for eksempel:
Stikkordmessig historisk forløp vedr. nybygget / prosjektet. Evt. milepæler; viktige vedtak o.l., gjerne med lenker. Evt avvikende plassbehov i forhold til ferdig bibliotek / vedtak? Evt. spesielle finansielle løsninger? Evt. god/dårlig beliggenhet m. evt konkrete erfaringer? Evt. spennende/funksjonell/mindre vellykket arkitektur? Evt. gode/dårlige erfaringer med nye løsninger mht. inventar og innredning? Evt. gode/dårlige erfaringer mht. tilgjengelighet?

Debatt

Kjære bibliotekbrukere, fagfolk og politikere! Velkommen til å skrive om erfaringene eller synspunktene deres i tilknytning til de nye biblioteklokalene / -planene (ikke debatt om tjenestene her). Gå til fliken "discussion" ovenfor.


Gå til startsiden

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.