FANDOM


Om å bidra til bibliotekSATS Nettstedet bibliotekSATS er en [[1]], som er en effektiv - men ikke //helt// problemfri - måte å drive skrivedugnad på på Internett. Fenomenet wiki er mest kjent fra gratisleksikonet [[2]] som skrives av frivillige over hele verden. Wikipedia finnes på mange språk, også norsk ([[3]] og [[4]]) og en Wikipedia er også såvidt starta opp på [[5]].

//Problemene// med wiki går på risikoen for sabotasje av innholdet på ulike måter. Men biblioteksaken er vel (foreløpig) så lite kontroversiell at eventuelle bibliotekfiender ikke vil bruke krefter på slik virksomhet.

Det er særlig samlingene av tips og gode eksempler som bør ha mye å vinne på wiki-formen, der nye eksempler kan komme raskt og ubyråkratisk på plass. Men når vi velger wiki og ikke et toppstyrt nettsted, åpner vi også for strukturelle endringer og forbedringer.

Forslag til endringer //kan// sendes til kontaktadressa //anders [at] frilanders [dot] net//, men det er som sagt også enkelt, etter litt øvelse, å oppdatere/supplere tekstene på egen hånd. Klikk på lenka "Edit" til høyre for avsnittet du vil endre/supplere, og følg anvisningene til høyre for "tekstbehandleren" du da får opp. Røde lenker går til ennå ikke skrevne artikler. Klikker du på en sånn, kan du velge å skrive den første utgaven av denne artikkelen.

Før du bidrar på bibliotekSATS første gang, les den korte [[6]].

NB: Hvis du under redigering vikler deg inn i noe du ikke kommer ut av, velg da å avslutte ved å klikke knappen "Cancel" (klikk altså IKKE "Save page"). Da blir den opprinnelige teksten stående uendra.

I løpet av høsten 2005 vil NBF arbeide med å bygge ut og ferdigbehandle kapitlene. Inntil da vil vi oppforde til at man ikke fjerner innhold eller gjør endringer i strukturen; kapittelnavn, rekkefølge osv. Sånne forslag til endringer er svært velkomne, men de bør diskuteres før de settes i verk. Send derfor sånne forslag inntil videre til kontaktadressa (over). I en eventuell seinere versjon, med annen og mer avansert wiki-programvare, vil det finnes diskusjonsforum der sånne spørsmål kan tas opp og der alle interesserte kan lese og/eller delta.

Gå til startsida

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.