FANDOM


NBFs fremtidige publiseringspolicy

I vårt århundre er kampen om oppmerksomheten en kamp for tilværelsen. Selv om NBF fremdeles bør satse på et bredt spekter av publiseringsmedier, peker de teknologiske og demografiske trendene entydig i retning av digital publisering.

En aktiv nettsatsing gjør det lettere å fronte våre saker og gi foreningen en tydelig profil. Et levende nettsted vil fungere som en møteplass for alle med interesse for bibliotekpolitikk.

Noen begrunnelser for økt satsing på publisering:

  1. Synliggjøre bibliotekpolitikk for allmenheten
  2. Påvirke politiske myndigheter
  3. Rekruttere nye medlemmer
  4. Holde kontakten med dagens medlemmer og tillitsvalgte
  5. Dra nytte av medlemmenes kunnskap og erfaringer


Videreutvikling av nåværende virksomhet

NBF-veven - mer lik en blogg?

Nettstedet er kraftig rustet opp i løpet av 2005, og det har gitt positive ringvirkninger. Under behandlingen av åndsverkloven i vår var NBFs nettsted et av de hyppigst oppdaterte og best informerte, og det ser man tydelige spor av i Google.

Oppdateringsfrekvensen er fremdeles god, og spekteret av saker som tas opp er imponerende. NBF-veven var blant de første som kommenterte Google Print, for eksempel.

Men nyhetene kan gjerne ha en kommentarfunksjon, slik at medlemmer og andre interesserte kan gi sitt besyv med. Dette handler i stor grad om å avlaste webmaster.

I faglig orienterte weblogger utgjør kommentarene en viktig del av innholdsproduksjonen. Også NBF-veven kan dra nytte av medlemmenes "kollektive intelligens" på denne måten.

Nettstedet må dekke (de tillitsvalgte) medlemmenes behov for informasjon fra og kontakt med sentralorganisasjonen, og derfor bør møtereferater, bakgrunnsdokumenter, rapporter og annet relevant materiale legges ut fortløpende (fortrinnsvis i åpne filformater).

Av samme grunn bør nettstedet tilby et webforum for debatter. Bibliotekpolitiske debatter er ikke mindre komplekse enn andre debatter, og epostlister strekker rett og slett ikke til når en diskusjon "tar av" og begynner å utvikle seg i ulike retninger.


Et knutepunkt på nettet

For å kunne definere dagsorden ved hjelp av nettet trenger NBF-veven høy synlighet. Det gjøres f.eks. ved å utnytte måten moderne søkemotorer fungerer på. Det er ikke nok med høy egenproduksjon og stor trafikk: man trenger også et mangfold av nettsteder som peker til NBF-veven.

Dette kan bl.a. gjøres ved å legge ut innhold (som utvalgte artikler fra Bibliotekforum) til fri avbenyttelse i bytte mot kreditering. Når en norsk utgave av Creative Commons-lisensen er ferdig utarbeidet i nær fremtid, vil dette bli betydelig lettere.

Knutepunktsfunksjonen kan også styrkes ved å at veven fungerer som en metablogg for andre bibliotekpolitiske blogger. Dette gjøres ved å la de siste innleggene fra relevante blogger som Blogg og Bibliotek, Plinius og Helenes Hengekøye dukke opp på forsiden til NBF-veven.

www.ettellerannet.net viser hvordan dette både øker trafikken til bloggene som er registrert, og samtidig styrker metabloggens posisjon i søkemotorene.

Wikier vil spille en viktig rolle fremover, selv om det er grunn til å tro at antall aktive medlemmer i foreningen ikke er stor nok til å holde mer enn en håndfull wikier i live. Her er det viktig å huske på at wikier, liksom blogger, er skalerbare og fleksible. De kan skrives av én person eller en million, de kan være åpne og lukkede, og de kan slettes når de har gjort jobben sin.


Bibliotekforum - delvis over på nett?

Bladet har holdt sin posisjon som det ledende og største tidsskriftet i sektoren. Det er gjort flere løft det siste året, med spesialnummeret om IFLA som et høydepunkt. For tiden drøftes muligheten for å nå nye lesergrupper og eventuelt rekruttere nye NBFere, f.eks. ved å lage et spesialnummer om skolebibliotek som også kan distribueres til lærere.

Både leserkretsen og annonsegrunnlaget tilsier at Bibliotekforum vil beholde sin nåværende form i overskuelig fremtid. I tråd med tanken om at NBFs indre liv skal avspeile seg på det åpne nettet, bør det være mulig for abonnenter å få bladet som en PDF-fil (slik abonnenter på f.eks. Klassekampen kan få i dag).

På sikt kan det tenkes at Bibliotekforum bør gå inn for samme modell som tidsskriftet Wired Magazine, som publiserer alt sitt papirinnhold på nett med en tidsforsinkelse (hos Wired er forsinkelsen en måned, men det er ingen naturlov).


Hva kan gjøres med Biblioteknorge?

Den gjennomsnittlige NBFer har både utstyret og kompetansen som trengs for å ta i bruk redskapene som foreningen nå innfører. En av barrierene mot at blogger, webfora og wikier blir tatt i bruk, er paradoksalt nok en suksesshistorie på nettet.

Biblioteknorge-lista er et levende og aktivt forum for debatt, og heri ligger problemet. Epostlister er enkle og kjappe å bruke, men er uegnet til annet enn de enkleste formene for kommunikasjon (referansespørsmål, f.eks.). Det er en grunn til at epostlister i stor grad er gått ut av bruk.

Epostlister fungerer for eksempel dårlig som debattfora. Så snart en debatt viser tegn til å ta av og fragmenteres i ulike retninger (slike interessante debatter gjerne gjør), kan vi se at deltakerne på epostlista bokstavelig talt mister tråden.

Gode innlegg blir stående ubesvart, og siden det hele tiden dukker opp nye meldinger, går innleggene raskt i glemmeboken. Meldinger kan ikke kategoriseres, og sendte meldinger kan ikke rettes. Resultatet er dårlig språk og rotete struktur. Epostmeldinger viser sjelden mer enn enkel tekst, og arkivsøket kan være fortvilende dårlig.


Dyktiggjøring av egne medlemmer

Hvilket er synd, for faktum er at det diskuteres og fremlegges mye interessant på Biblioteknorge. På nettet har trafikk en tendens til å definere virkeligheten: alle blir på Biblioteknorge fordi det er der alle er, selv når det er åpenbart at løsningen er dårlig for de fleste formål og på lang sikt er en teknologisk blindgate.

Med dette tar jeg ikke til orde for å stenge eller boikotte Biblioteknorge, men det bør være et mål for NBF å få flere av listas deltakere til å ta i bruk mer egnede publiseringsverktøy.

Det vi trenger er altså ikke flere epostlister, men tilgang til webfora, blogger og wikier, og kurs som gir medlemmene kompetanse og trygghet (et viktig punkt!) på de nye mediene. Kursene bør gi en innføring i nettskrivingens prinsipper og genre, historie og etikk.

Denne virksomheten bør settes i en større sammeheng: dette handler ikke bare om å styrke foreningens posisjon, men også om å forberede bibliotekarer på rollen som innholdsprodusenter i fremtidens bibliotek. link title

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.